Sri Lanka, Colombo—Nederlands hervormde dopen en huwelijken, 1677–1900


Baptism Day / Doopdag


The image above would be indexed as: 6

De bovenstaande afbeelding zou als volgt worden geïndexeerd: 6