Sri Lanka, Colombo—Nederlands hervormde dopen en huwelijken, 1677–1900


Record Number / Documentnummer


The image above would be indexed as: 53

De bovenstaande afbeelding zou als volgt worden geïndexeerd: 53