Sri Lanka, Colombo—Nederlands hervormde dopen en huwelijken, 1677–1900


Sample Marriage Banns / Voorbeeld huwelijksaankondigingen


This is a sample of a marriage banns record.

Dit is een voorbeeld van een akte van een huwelijksaankondiging.