Sri Lanka, Colombo—Nederlands hervormde dopen en huwelijken, 1677–1900


Sample Marriage Record / Voorbeeld huwelijksakte


This is a sample of a marriage record.

Dit is een voorbeeld van een huwelijksakte.