Sri Lanka, Colombo—Nederlands hervormde dopen en huwelijken, 1677–1900


Sample Marriage Register / Voorbeeld huwelijksregister


This is a sample of a marriage register.

Dit is een voorbeeld van een huwelijksregister.