Sri Lanka, Colombo—Nederlands hervormde dopen en huwelijken, 1677–1900


Bride's Maiden Name / Meisjesnaam bruid


The image above would be indexed as: Boekholt

De bovenstaande afbeelding zou als volgt worden geïndexeerd: Boekholt