Sri Lanka, Colombo—Nederlands hervormde dopen en huwelijken, 1677–1900


Groom's Given Names / Voornamen bruidegom


The image above would be indexed as: Daniel

De bovenstaande afbeelding zou als volgt worden geïndexeerd: Daniel