Sri Lanka, Colombo—Nederlands hervormde dopen en huwelijken, 1677–1900


Child's Given Names / Voornamen kind


The image above would be indexed as: Alice Leticia

De bovenstaande afbeelding zou als volgt worden geïndexeerd: Alice Leticia