Sri Lanka, Colombo—Nederlands hervormde dopen en huwelijken, 1677–1900


Baptism Month / Doopmaand


The image above would be indexed as: Apr

De bovenstaande afbeelding zou als volgt worden geïndexeerd: Apr