Sri Lanka, Colombo—Nederlands hervormde dopen en huwelijken, 1677–1900
Soort afbeelding

Soort afbeelding

Beschrijf de bovenstaande afbeelding. Hiervoor klikt u op het veld Image Type en vervolgens op de neerwaartse pijl aan de rechterkant van het veld. Kies een optie uit de lijst.

Als de afbeelding normaal is en de gegevens geïndexeerd moeten worden, selecteer dan Normal. Druk vervolgens op Tab of Enter.

Als er geen te indexeren gegevens zijn omdat de afbeelding blanco is, een duplicaat is, geen te extraheren informatie heeft, of onleesbaar is, selecteer dan een van de volgende opties. Druk op Tab of Enter, en klik bij het verschijnen van de waarschuwing op Yes. Als de batch maar één afbeelding bevat, stuur de batch dan in. Als er meer dan één afbeelding is, ga dan door met de volgende afbeelding in de batch. 

Klik hier om een voorbeeld te bekijken: Normal

Soort document

Soort document

De documenten zijn in verschillende indelingen opgesteld, afhankelijk van wanneer ze zijn aangemaakt. Veel afbeeldingen hebben geen kop met een beschrijving van de soort documenten die ze bevatten. Het is nodig om elk document zorgvuldig door te nemen om vast te stellen welke soort het is en de gegevens voor de gevraagde velden te vinden.

Klik voor elk afzonderlijk document op het veld Record Type en vervolgens op de neerwaartse pijl aan de rechterkant van het veld om het soort document te selecteren. Enkele voorbeelden:

              Dopen

                 1. Doopboek
                 2. Doop akte

              Huwelijken

                 1. Huwelijksregister 
                 2. Huwelijksakte
                 3. Huwelijksaankondigingen

Als u andere soorten documenten tegenkomt, zoals indexen of tabellen met inhoud, markeer die dan als No Extractable Data Image in het veld Image Type.

Klik hier om een voorbeeld te bekijkenHuwelijk Marriage

Paginanummer

Paginanummer

Zet bovenaan de pagina het paginanummer. Als er geen paginanummer is, druk dan op Tab om dit veld over te slaan.

Klik hier om een voorbeeld te bekijken: 36

Documentnummer

Documentnummer

In sommige documenten staat misschien een document- of regelnummer, maar geen paginanummer. Indexeer dat nummer dan in dit veld.

Als er geen documentnummer is, druk dan op Tab om dit veld over te slaan. 

Klik hier om een voorbeeld te bekijken: 53

Doopjaar

Doopjaar

Typ een viercijferig nummer voor het jaar.

Als er geen jaar is maar alleen een tweecijferig nummer vermeld is, dan kan het mogelijk zijn om aan de hand van andere gegevens in het document, of uit de vorige of volgende afbeelding, het jaar af te leiden. Als het jaar niet te bepalen is, typ dan wat er in het document geschreven staat.

Gebruik geen beschrijvende termen zoals: ‘about’ of ‘abt.’ [‘ongeveer’ of ‘rond’].

Als het jaar niet is gedocumenteerd, of als het is genoteerd als een variatie van het woord ‘unknown’ [onbekend], druk dan op Ctrl+B om het veld als leeg te markeren.

Klik hier om een voorbeeld te bekijken1824

Doopdag

Doopdag

Typ het een- of tweecijferig nummer voor de dag.

Gebruik geen beschrijvende termen zoals: ‘about’ of ‘abt.’ [‘ongeveer’ of ‘rond’].

Als de dag niet is gedocumenteerd, of als het is genoteerd als een variatie van het woord ‘unknown’ [onbekend], druk dan op Ctrl+B om het veld als leeg te markeren.

Klik hier om een voorbeeld te bekijken: 6

Doopmaand

Doopmaand

Typ de eerste drie letters van de maand: jan, feb, maa, apr, mei, jun, jul, aug, sep, okt, nov of dec.

Gebruik geen beschrijvende termen zoals: ‘about’ of ‘abt.’ [‘ongeveer’ of ‘rond’].

Als de maand niet is gedocumenteerd, of als het is genoteerd als een variatie van het woord ‘unknown’ [onbekend], druk dan op Ctrl+B om het veld als leeg te markeren.

Klik hier om een voorbeeld te bekijken: Apr

Voornamen kind

Voornamen kind

De voornamen kunnen vóór of achter de achternaam zijn gezet. Let goed op de namen en typ ze in de juiste velden in het indexeringsscherm.

Vermeld geen titels of andere termen bij de voornamen, zoals: sr., junior, mevr, mej. of dhr.

Als een voornaam is afgekort, typ die dan zoals hij in het document is geschreven. Zet geen punt achter de afkorting. Gebruik geen punctuatie, behalve een koppelstreepje of apostrof als die in het document als onderdeel van de naam voorkomt.

Er komen namen uit andere culturen voor. Als u niet kunt bepalen of een naam een voornaam of een achternaam is, indexeer de naam dan in dit veld.

Als de voornamen niet zijn vermeld, of een variatie bevatten van het woord ‘unknown’ [onbekend], druk dan op Ctrl+B om dit veld als leeg te markeren.

Klik hier om een voorbeeld te bekijken: Alice Leticia

Achternaam kind

Achternaam kind

In de meeste documenten zijn alleen de voornamen van een kind vermeld. Neem niet aan dat het kind de achternaam van de vader of de moeder draagt.

Als de achternaam vermeld is, dan kan die vóór of achter de achternaam zijn gezet. Let goed op de namen en typ ze in de juiste velden in het indexeringsscherm.

Vermeld geen titels of andere termen bij de achternaam, zoals: sr., junior, mevr, mej. of dhr. Gebruik geen punctuatie, behalve een koppelstreepje of apostrof als die in het document als onderdeel van de naam voorkomt.

Er komen namen uit andere culturen voor. Als u niet kunt bepalen of een naam een voornaam of een achternaam is, indexeer de naam dan in het veld Given Names [voornamen].

Als de achternaam niet is vermeld, of een variatie bevat van het woord ‘unknown’ [onbekend], druk dan op Ctrl+B om dit veld als leeg te markeren.

Klik hier om een voorbeeld te bekijken: Romana

Geslacht kind

Geslacht kind

Typ M voor man of V voor vrouw.

Indexeer het geslacht alleen als het specifiek vermeld staat of als het af te leiden is uit de vermelding van de relatie als zoon of dochter. Neem niet op grond van voornamen aan wat het geslacht is.

Als het geslacht niet is vermeld, of een variatie bevat van het woord ‘unknown’ [onbekend], druk dan op Ctrl+B om dit veld over te slaan.

Klik hier om een voorbeeld te bekijken: V

Voornamen vader

Voornamen vader

De voornamen kunnen vóór of achter de achternaam zijn gezet. Let goed op de namen en typ ze in de juiste velden in het indexeringsscherm.

Vermeld geen titels of andere termen bij de voornamen, zoals: sr., jr., dhr. enz. Gebruik geen punctuatie, behalve een koppelstreepje of apostrof als die in het document als onderdeel van de naam voorkomt.

Als een voornaam is afgekort, typ die dan zoals hij in het document is geschreven. Zet geen punt achter de afkorting.

Er komen namen uit andere culturen voor. Als u niet kunt bepalen of een naam een voornaam of een achternaam is, indexeer de naam dan in dit veld.

Als de voornamen niet zijn gedocumenteerd, of als die zijn genoteerd als een variatie van het woord ‘unknown’ [onbekend], druk dan op Ctrl+B om het veld als leeg te markeren.

Klik hier om een voorbeeld te bekijken: Diderick Hendrik

Achternaam vader

Achternaam vader

De achternaam kan vóór of achter de voornamen zijn gezet. Let goed op de namen en typ ze in de juiste velden in het indexeringsscherm.

Vermeld geen titels of andere termen bij de achternaam, zoals: sr., jr., dhr. enz. Gebruik geen punctuatie, behalve een koppelstreepje of apostrof als die in het document als onderdeel van de naam voorkomt.

Er komen namen uit andere culturen voor. Als u niet kunt bepalen of een naam een voornaam of een achternaam is, indexeer de naam dan in het veld Given Names [voornamen].

Als de achternaam niet is gedocumenteerd, of als die is genoteerd als een variatie van het woord ‘unknown’ [onbekend], druk dan op Ctrl+B om het veld als leeg te markeren.

Klik hier om een voorbeeld te bekijken: Maeck

Voornamen moeder

Voornamen moeder

De voornamen kunnen vóór of achter de achternaam zijn gezet. Let goed op de namen en typ ze in de juiste velden in het indexeringsscherm.

Vermeld geen titels of andere termen bij de voornamen, zoals: mevr., mej. enz. Gebruik geen punctuatie, behalve een koppelstreepje of apostrof als die in het document als onderdeel van de naam voorkomt.

Als een voornaam is afgekort, typ die dan zoals hij in het document is geschreven. Zet geen punt achter de afkorting.

Er komen namen uit andere culturen voor. Als u niet kunt bepalen of een naam een voornaam of een achternaam is, indexeer de naam dan in dit veld.

Als de voornamen niet zijn gedocumenteerd, of als die zijn genoteerd als een variatie van het woord ‘unknown’ [onbekend], druk dan op Ctrl+B om het veld als leeg te markeren.

Klik hier om een voorbeeld te bekijken: Louise Catherine

Achternaam moeder

Achternaam moeder

De achternaam kan vóór of achter de voornamen zijn gezet. Let goed op de namen en typ ze in de juiste velden in het indexeringsscherm.

Vermeld geen titels of andere termen bij de achternaam, zoals: mevr., mej. enz. Gebruik geen punctuatie, behalve een koppelstreepje of apostrof als die in het document als onderdeel van de naam voorkomt.

Er komen namen uit andere culturen voor. Als u niet kunt bepalen of een naam een voornaam of een achternaam is, indexeer de naam dan in het veld Given Names [voornamen].

Als de achternaam niet is gedocumenteerd, of als die is genoteerd als een variatie van het woord ‘unknown’ [onbekend], druk dan op Ctrl+B om het veld als leeg te markeren.

Klik hier om een voorbeeld te bekijken: Goldenstein

Huwelijksjaar

Huwelijksjaar

Typ een viercijferig nummer voor het jaar.

Als er geen jaar is maar alleen een tweecijferig nummer vermeld is, dan kan het mogelijk zijn om aan de hand van andere gegevens in het document, of uit de vorige of volgende afbeelding, het jaar af te leiden. Als het jaar niet te bepalen is, typ dan wat er in het document geschreven staat.

Gebruik geen beschrijvende termen zoals: ‘about’ of ‘abt.’ [‘ongeveer’ of ‘rond’]

Als het jaar niet is gedocumenteerd, of als het is genoteerd als een variatie van het woord ‘unknown’ [onbekend], druk dan op Ctrl+B om het veld als leeg te markeren.

Klik hier om een voorbeeld te bekijken: 1841

Huwelijksdag

Huwelijksdag

Typ het een- of tweecijferig nummer voor de dag.

Gebruik geen beschrijvende termen zoals: ‘about’ of ‘abt.’ [‘ongeveer’ of ‘rond’]

Als de dag niet is gedocumenteerd, of als het is genoteerd als een variatie van het woord ‘unknown’ [onbekend], druk dan op Ctrl+B om het veld als leeg te markeren.

Klik hier om een voorbeeld te bekijken: 29
 

Huwelijksmaand

Huwelijksmaand

Typ de eerste drie letters van de maand: jan, feb, maa, apr, mei, jun, jul, aug, sep, okt, nov of dec

Gebruik geen beschrijvende termen zoals: ‘about’ of ‘abt.’ [‘ongeveer’ of ‘rond’]

Als de maand niet is gedocumenteerd, of als het is genoteerd als een variatie van het woord ‘unknown’ [onbekend], druk dan op Ctrl+B om het veld als leeg te markeren.

Klik hier om een voorbeeld te bekijken: Jun

Voornamen bruidegom

Voornamen bruidegom

De voornamen kunnen vóór of achter de achternaam zijn gezet. Let goed op de namen en typ ze in de juiste velden in het indexeringsscherm.

Vermeld geen titels of andere termen bij de voornamen, zoals: sr., jr., dhr. enz. Gebruik geen punctuatie, behalve een koppelstreepje of apostrof als die in het document als onderdeel van de naam voorkomt.
Als een voornaam is afgekort, typ die dan zoals hij in het document is geschreven. Zet geen punt achter de afkorting.

Er komen namen uit andere culturen voor. Als u niet kunt bepalen of een naam een voornaam of een achternaam is, indexeer de naam dan in dit veld.

Als de voornamen niet zijn gedocumenteerd, of als die zijn genoteerd als een variatie van het woord ‘unknown’ [onbekend], druk dan op Ctrl+B om het veld als leeg te markeren.

Klik hier om een voorbeeld te bekijken: Daniel

Achternaam bruidegom

Achternaam bruidegom

De achternaam kan vóór of achter de voornamen zijn gezet. Let goed op de namen en typ ze in de juiste velden in het indexeringsscherm.

Vermeld geen titels of andere termen bij de achternaam, zoals: sr., jr., dhr. enz. Gebruik geen punctuatie, behalve een koppelstreepje of apostrof als die in het document als onderdeel van de naam voorkomt.

Er komen namen uit andere culturen voor. Als u niet kunt bepalen of een naam een voornaam of een achternaam is, indexeer de naam dan in het veld Given Names [voornamen].

Als de achternaam niet is gedocumenteerd, of als die is genoteerd als een variatie van het woord ‘unknown’ [onbekend], druk dan op Ctrl+B om het veld als leeg te markeren.

Klik hier om een voorbeeld te bekijken: Rudolph

Voornamen bruid

Voornamen bruid

De voornamen kunnen vóór of achter de achternaam zijn gezet. Let goed op de namen en typ ze in de juiste velden in het indexeringsscherm.

Vermeld geen titels of andere termen bij de voornamen, zoals: mevr., mej. enz. Gebruik geen punctuatie, behalve een koppelstreepje of apostrof als die in het document als onderdeel van de naam voorkomt.

Als een voornaam is afgekort, typ die dan zoals hij in het document is geschreven. Zet geen punt achter de afkorting.

Er komen namen uit andere culturen voor. Als u niet kunt bepalen of een naam een voornaam of een achternaam is, indexeer de naam dan in dit veld.

Als de voornamen niet zijn gedocumenteerd, of als die zijn genoteerd als een variatie van het woord ‘unknown’ [onbekend], druk dan op Ctrl+B om het veld als leeg te markeren.

Klik hier om een voorbeeld te bekijken: Rosaline Annie

Meisjesnaam bruid

Meisjesnaam bruid

De meisjesnaam kan vóór of achter de voornamen zijn gezet. Let goed op de namen en typ ze in de juiste velden in het indexeringsscherm.

Vermeld geen titels of andere termen bij de achternaam, zoals: mevr., mej. enz. Gebruik geen punctuatie, behalve een koppelstreepje of apostrof als die in het document als onderdeel van de naam voorkomt.

Er komen namen uit andere culturen voor. Als u niet kunt bepalen of een naam een voornaam of een achternaam is, indexeer de naam dan in het veld Given Names [voornamen].

Als de meisjesnaam niet is gedocumenteerd, of als die is genoteerd als een variatie van het woord ‘unknown’ [onbekend], druk dan op Ctrl+B om het veld als leeg te markeren.

Klik hier om een voorbeeld te bekijken: Boekholt