Sri Lanka, Colombo—Nederlands hervormde dopen en huwelijken, 1677–1900


Home Page van het ProjectClick here for English

Voorbeelden afbeeldingen (Dit is geen allesomvattende lijst.)

              Dopen

                 1. Doopboek
                 2. Doop akte

              Huwelijken

                 1. Huwelijksregister 
                 2. Huwelijksakte
                 3. Huwelijksaankondigingen           

Vaardigheidsniveau: Gemiddeld

 • Dit project wordt aanbevolen voor vrijwilligers die bekend zijn met de indexeringsprocedures en die met gemak de verschillende systeemkenmerken gebruiken.

Projectkenmerken

 • Twee soorten documenten (doop en huwelijk)
 • Verschillende formulieren voor documenten van dezelfde soort
 • 1 tot en met 25 documenten per afbeelding
 • Doorgaans 1 afbeelding per batch
 • Geen markeringen

Beschrijving van de documenten

 • De documenten zijn overwegend met de hand geschreven notities in alinea’s of op formulieren.
 • De documenten werden doorgaans chronologisch gearchiveerd. 
 • Sommige documenten zijn in het Nederlands, enkele zijn in het Engels. Als u deze documenten niet met gemak kunt lezen, geef ze dan terug zodat andere indexeringsmedewerkers die de taal wél begrijpen ernaar kunnen kijken.

Aanvullende informatie

Toegangsbeperking

 • Bevoegde gebruikers hebben vrijelijk toegang tot de afbeeldingen via de proefsite van FamilySearch Record Search. Bevoegde gebruikers omvatten actieve indexeringsmedewerkers, leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, en klanten van de 4600 centra voor familiegeschiedenis van de kerk.

Hoe u kunt helpen met dit project:

 • Als u dit nog niet gedaan hebt, registreer u dan als indexeringsvrijwilliger. Klik daarvoor op.
 • Als u zich hebt geregistreerd en door de projectbeheerder bent goedgekeurd, logt u in op de indexeringsapplicatie, klikt op de knop Download Batch… , en selecteert deze projectnaam uit de lijst met partnerprojecten.