Slovensko, Prešov—štátny oblastný archív záznamov cirkvi, 1592–1935 [Časť A]


Rok narodenia (Birth Year)


Snímka hore nad týmto políčkom bude indexovaná ako: 1885

For the image above, this field would be indexed as: 1885