Slovensko, Prešov—štátny oblastný archív záznamov cirkvi, 1592–1935 [Časť A]


Príklad sobášneho listu (Sample Marriage Record)


Snímka hore je príkladom sobášneho listu.

The above image is a sample of a marriage record.