Slovensko, Prešov—štátny oblastný archív záznamov cirkvi, 1592–1935 [Časť A]


Príklad krstného záznamu (Sample Birth Record)


Snímka hore je príkladom krstného záznamu.

The above image is a sample of a birth record.