Slovensko, Prešov—štátny oblastný archív záznamov cirkvi, 1592–1935 [Časť A]


Pohlavie zosnulého (Deceased's Gender)


Snímka hore nad týmto políčkom bude indexovaná ako: M

For the image above, this field would be indexed as: M