Slovensko, Prešov—štátny oblastný archív záznamov cirkvi, 1592–1935 [Časť A]


Krstné mená otca nevesty (Bride's Father's Given Names)


Snímka hore nad týmto políčkom bude indexovaná ako: Georg

For the image above, this field would be indexed as: Georg