Slovensko, Prešov—štátny oblastný archív záznamov cirkvi, 1592–1935 [Časť A]


Krstné mená nevesty (Bride's Given Names)


Snímka hore nad týmto políčkom bude indexovaná ako: Elisabetha

For the image above, this field would be indexed as: Elisabetha