Slovensko, Prešov—štátny oblastný archív záznamov cirkvi, 1592–1935 [Časť A]


Priezvisko otca ženícha (Groom's Father's Surname)


Snímka hore nad týmto políčkom bude indexovaná ako: Paslmucha

For the image above, this field would be indexed as: Paslmucha