Slovensko, Prešov—štátny oblastný archív záznamov cirkvi, 1592–1935 [Časť A]


Vek ženícha (Groom's Age)


Snímka hore nad týmto políčkom bude indexovaná ako: 34

For the image above, this field would be indexed as: 34