Slovensko, Prešov—štátny oblastný archív záznamov cirkvi, 1592–1935 [Časť A]
Typ snímky

Typ snímky

Kliknite na Typ snímky políčko, a potom kliknite na možnosť zo zoznamu, ktorá najlepšie vystihuje snímku.

Ak je snímka normálna a obsahuje informácie na indexovanie, vyberte Normal (Normálna). Potom stlačte Tabulátor alebo Enter.

Ak je snímka prázdna, vyberte Blank Image. Ak je presným duplikátom inej, vyberte Duplicate Image. Ak je nečitateľná, vyberte Unreadable Image. Ak informácie na snímke nesúhlasia s ani jedným z typov záznamov indexovaných v tomto projekte, vyberte No Extractable Data Image (Nepoužiteľná snímka s údajmi). Stlačte Tabulátor alebo Enter, a na varovanie kliknite Yes (Áno). Pokračujte na ďalšiu snímku. Ak je toto posledná snímka v súbore, odošlite ho.

Kliknite sem, aby ste videli príklad: Normal

Typ záznamu

Typ záznamu

Tento projekt obsahuje tri typy záznamov:

Pre voľbu typu záznamu:

  1. Kliknite na políčko Typ záznamu.
  2. Kliknite na Šípku dole v pravom rohu políčka.
  3. Kliknite na správny typ záznamu.
Číslo strany

Číslo strany

Číslo strany sa môže nachádzať v ľavom hornom rohu alebo v pravom dolnom rohu strany.

Ak dokument nemá číslo strany, stlačte Ctrl+B, aby ste označili toto políčko ako prázdne.

Kliknite sem, aby ste videli príklad: 26

Číslo riadku

Číslo riadku

Vpíšte číslo riadku, ktoré bolo zapísané alebo vytlačené vedľa každého záznamu.

Ak číslo riadku nebolo zaznamenané alebo zapísané ako obmena slova „neznáme“, stlačte Ctrl+B, aby ste označili políčko ako prázdne.

Kliknite sem, aby ste videli príklad: 24

Deň narodenia

Deň narodenia

Vpíšte jednomiestne či dvojmiestne číslo pre deň.

Ak deň nebol zaznamenaný alebo zapísaný ako obmena slova „neznáme“, stlačte Ctrl+B, aby ste označili políčko ako prázdne.

Kliknite sem, aby ste videli príklad: 12

Mesiac narodenia

Mesiac narodenia

Vpíšte prvé tri písmená mesiaca: Jan, Feb, Mar, apod.

Ak mesiac nebol zaznamenaný alebo zapísaný ako obmena slova „neznámy“, stlačte Ctrl+B, aby ste označili políčko ako prázdne.

Kliknite sem, aby ste videli príklad: Sep

Rok narodenia

Rok narodenia

Vpíšte štvormiestne číslo pre rok. Ak bolo napísane iba dvojmiestne číslo, budete určite schopný určiť správny rok z predchádzajúcich alebo nasledovných snímok. Ak stále nie ste schopný určiť všetky štyri čísla, vpíšte to, čo je napísané na zázname.

Ak rok nebol zaznamenaný alebo zapísaný ako obmena slova „neznámy“, stlačte Ctrl+B, aby ste označili políčko ako prázdne.

Kliknite sem, aby ste videli príklad: 1885

Krstné mená dieťaťa

Krstné mená dieťaťa

Záznam môže obsahovať iba krstné meno dieťaťa, alebo môžu byť krstné mená zapísané pred priezviskom alebo za ním. Ak neviete určiť, či je to krstné meno alebo priezvisko, indexujte ho do tejto zložky.

Nevpisujte tituly alebo názvy spolu s menom. Ak má meno skratku, vpíšte ju tak ako je napísaná na dokumente. Nevpisujte bodku po skratke. Neindexujte interpunkciu, okrem spojovníkov a apostrofov, ak boli napísané v dokumente ako súčasť mena.

Ak krstné meno nebolo zaznamenané alebo zapísané ako obmena slova „neznáme“, stlačte Ctrl+B, aby ste označili políčko ako prázdne.

Kliknite sem, aby ste videli príklad: Maria

Pohlavie

Pohlavie

Kliknite na políčko Pohlavie ,a potom kliknite na možnosť zo zoznamu, pre pohlavie dieťaťa, a to pre muža or Ž pre ženu.

Indexujte pohlavie iba vtedy, ak bolo konkrétne zaznamenané alebo môžete pohlavie určiť z výrazov ako syn či dcéra. Nepredpokladajte pohlavie na základe krstného mena.

Ak pohlavie nebolo zaznamenané alebo zapísané ako obmena slova „neznáme“, stlačte Ctrl+B, aby ste označili políčko ako prázdne.

Kliknite sem, aby ste videli príkladŽ

Krstné mená otca dieťaťa

Krstné mená otca dieťaťa

Krstné mená môžu byť zapísané pred alebo za priezviskom. Uistite sa, že zapisujete meno do správneho políčka v indexovacom okne. Ak neviete určiť, či je to krstné meno alebo priezvisko, indexujte ho do tejto zložky.

Nevpisujte tituly alebo názvy spolu s menom. Ak má meno skratku, vpíšte ju tak ako je napísaná na dokumente. Nevpisujte bodku po skratke. Neindexujte interpunkciu, okrem spojovníkov a apostrofov, ak boli napísané v dokumente ako súčasť mena.

Ak krstné mená neboli zaznamenané alebo zapísané ako obmena slova „neznáme“, stlačte Tabulátor, aby ste označili políčko ako prázdne.

Kliknite sem, aby ste videli príkladMihàly

Priezvisko otca dieťaťa

Priezvisko otca dieťaťa

Priezvisko môže byť zapísané pred alebo za krstným menom. Uistite sa, že zapisujete meno do správneho políčka v indexovacom okne. Ak neviete určiť, či je to krstné meno alebo priezvisko, indexujte ho do políčka Krstné mená.

Nevpisujte tituly alebo názvy spolu s menom. Neindexujte interpunkciu, okrem spojovníkov a apostrofov, ak boli napísané v dokumente ako súčasť mena. Skratky nerozpisujte. Vpíšte to, čo vidíte v dokumente.

Ak priezvisko nebolo zaznamenané alebo zapísané ako obmena slova „neznáme“, stlačte Tabulátor, aby ste označili políčko ako prázdne.

Kliknite sem, aby ste videli príkladBillek

Krstné mená matky dieťaťa

Krstné mená matky dieťaťa

Krstné mená môžu byť zapísané pred alebo za priezviskom. Uistite sa, že zapisujete meno do správneho políčka v indexovacom okne. Ak neviete určiť, či je to krstné meno alebo priezvisko, indexujte ho do tohto políčka.

Nevpisujte tituly alebo názvy spolu s menom. Ak má meno skratku, vpíšte ju tak ako je napísaná na dokumente. Nevpisujte bodku po skratke. Neindexujte interpunkciu, okrem spojovníkov a apostrofov, ak boli napísané v dokumente ako súčasť mena.

Ak krstné mená neboli zaznamenané alebo zapísané ako obmena slova „neznáme“, stlačte Tabulátor, aby ste preskočili toto políčko.

Priezvisko matky dieťaťa

Priezvisko matky dieťaťa

Priezvisko môže byť zapísané pred alebo za krstným menom. Uistite sa, že mená vpisujete do správnych políčok indexovacieho okna. Ak neviete určiť, či je to krstné meno alebo priezvisko, indexujte ho do políčka Krstné mená.

Nevpisujte tituly alebo názvy spolu s menom. Neindexujte interpunkciu, okrem spojovníkov a apostrofov, ak boli napísané v dokumente ako súčasť mena. Skratky nerozpisujte. Vpíšte to, čo vidíte v dokumente.

Ak priezvisko nebolo zaznamenané alebo zapísané ako obmena slova „neznáme“, stlačte Tabulátor, aby ste preskočili políčko.

Deň svadby

Deň svadby

Deň svadby je občas na dokumente zapísaný slovom. Vpíšte jednomiestne či dvojmiestne číslo pre deň.

Ak deň nebol zaznamenaný alebo zapísaný ako obmena slova „neznámy“, stlačte Ctrl+B, aby ste označili políčko ako prázdne.

Kliknite sem, aby ste videli príklad: 28

Mesiac svadby

Mesiac svadby

Vpíšte prvé tri písmená mesiaca: JanFebMar, apod.

Ak mesiac nebol zaznamenaný alebo zapísaný ako obmena slova „neznámy“, stlačte Ctrl+B, aby ste označili políčko ako prázdne.

Kliknite sem, aby ste videli príklad: Nov

Rok svadby

Rok svadby

Vpíšte štvormiestne číslo pre rok. Ak bolo napísane iba dvojmiestne číslo, budete určte schopný určiť správny rok z predchádzajúcich alebo nasledovných snímok. Ak stále nie ste schopný určiť všetky štyri čísla, vpíšte to, čo je napísané na zázname.

Ak rok nebol zaznamenaný alebo zapísaný ako obmena slova „neznámy“, stlačte Ctrl+B, aby ste označili políčko ako prázdne.

Kliknite sem, aby ste videli príklad1888

Krstné mená ženícha

Krstné mená ženícha

Krstné mená môžu byť zapísané pred alebo za priezviskom. Uistite sa, že mená vpisujete do správnych políčok indexovacieho okna. Ak neviete určiť, či je to krstné meno alebo priezvisko, indexujte ho do tohto políčka.

Nevpisujte tituly alebo názvy spolu s menom. Ak má meno skratku, vpíšte ju tak ako je napísaná v dokumente. Nevpisujte bodku po skratke. Neindexujte interpunkciu, okrem spojovníkov a apostrofov, ak boli napísané v dokumente ako súčasť mena.

Ak krstné meno nebolo zaznamenané alebo zapísané ako obmena slova „neznáme“, stlačte Ctrl+B, aby ste označili políčko ako prázdne.

Kliknite sem, aby ste videli príkladJoannes

Priezvisko ženícha

Priezvisko ženícha

Priezvisko môže byť zapísané pred alebo za krstným menom. Uistite sa, že mená vpisujete do správnych políčok indexovacieho okna. Ak neviete určiť či je to krstné meno alebo priezvisko, indexujte ho do políčka Krstné mená.

Nevpisujte tituly alebo názvy spolu s menom. Neindexujte interpunkciu, okrem spojovníkov a apostrofov, ak boli napísané v dokumente ako súčasť mena. Skratky nerozpisujte. Vpíšte to, čo vidíte v dokumente.

Ak priezvisko nebolo zaznamenané alebo zapísané ako obmena slova „neznáme“, stlačte Ctrl+B, aby ste označili políčko ako prázdne.

Kliknite sem, aby ste videli príkladStanigerfully

Vek ženícha

Vek ženícha

Indexujte iba celý rok. Ak boli zaznamenané iba fragmenty rokov, zaokrúhlite  nadol na najbližší celý rok.

Ak vek nebol zaznamenaný alebo zapísaný ako obmena slova „neznámy“, stlačte Ctrl+B, aby ste označili políčko ako prázdne.

 Example18|Kliknite sem, aby ste videli príklad}: 34

Krstné mená otca ženícha

Krstné mená otca ženícha

Krstné mená môžu byť zapísané pred alebo za priezviskom. Uistite sa, že mená vpisujete do správnych políčok indexovacieho okna. Ak neviete určiť, či je to krstné meno alebo priezvisko, indexujte ho do tohto políčka.

Nevpisujte tituly alebo názvy spolu s menom. Ak má meno skratku, vpíšte ju tak ako je napísaná v dokumente. Nevpisujte bodku po skratke. Neindexujte interpunkciu, okrem spojovníkov a apostrofov, ak boli napísané v dokumente ako súčasť mena.

Ak krstné mená neboli zaznamenané alebo zapísané ako obmena slova „neznáme“, stlačte Tabulátor, aby ste preskočili toto políčko.

Kliknite sem, aby ste videli príkladNicolaus

Priezvisko otca ženícha

Priezvisko otca ženícha

Priezvisko môže byť zapísané pred alebo za krstným menom. Uistite sa, že mená vpisujete do správnych políčok indexovacieho okna. Ak neviete určiť, či je to krstné meno alebo priezvisko, indexujte ho do políčka Krstné mená.

Nevpisujte tituly alebo názvy spolu s menom. Neindexujte interpunkciu, okrem spojovníkov a apostrofov, ak boli napísané v dokumente ako súčasť mena. Skratky nerozpisujte. Vpíšte to, čo vidíte v dokumente.

Ak priezvisko nebolo zaznamenané alebo zapísané ako obmena slova „neznáme“, stlačte Tabulátor, aby ste preskočili toto políčko.

Kliknite sem, aby ste videli príkladPasimucha

Krstné mená matky ženícha

Krstné mená matky ženícha

Krstné mená môžu byť zapísané pred alebo za priezviskom. Uistite sa, že mená vpisujete do správnych políčok indexovacieho okna. Ak neviete určiť, či je to krstné meno alebo priezvisko, indexujte ho do tohto políčka.

Nevpisujte tituly alebo názvy spolu s menom. Ak má meno skratku, vpíšte ju tak ako je napísaná v dokumente. Nevpisujte bodku po skratke. Neindexujte interpunkciu, okrem spojovníkov a apostrofov, ak boli napísané v dokumente ako súčasť mena.

Ak krstné mená neboli zaznamenané alebo zapísané ako obmena slova „neznáme“, stlačte Tabulátor, aby ste preskočili toto políčko.

Priezvisko matky ženícha

Priezvisko matky ženícha

Priezvisko môže byť zapísané pred alebo za krstným menom. Uistite sa, že mená vpisujete do správnych políčok indexovacieho okna. Ak neviete určiť, či je to krstné meno alebo priezvisko, indexujte ho do políčka Krstné mená.

Nevpisujte tituly alebo názvy spolu s menom. Neindexujte interpunkciu, okrem spojovníkov a apostrofov, ak boli napísané v dokumente ako súčasť mena.

Ak priezvisko nebolo zaznamenané alebo zapísané ako obmena slova „neznáme“, stlačte Tabulátor, aby ste preskočili toto políčko.

Krstné mená nevesty

Krstné mená nevesty

Krstné mená môžu byť zapísané pred alebo za priezviskom. Uistite sa, že mená vpisujete do správnych políčok indexovacieho okna. Ak neviete určiť, či je to krstné meno alebo priezvisko, indexujte ho do tohto políčka.

Nevpisujte tituly alebo názvy spolu s menom. Ak má meno skratku, vpíšte ju tak ako je napísaná v dokumente. Nevpisujte bodku po skratke. Neindexujte interpunkciu, okrem spojovníkov a apostrofov, ak boli napísané v dokumente ako súčasť mena.

Ak krstné meno nebolo zaznamenané alebo zapísané ako obmena slova „neznáme“, stlačte Ctrl+B, aby ste označili políčko ako prázdne.

Kliknite sem, aby ste videli príklad: Elisabetha

Priezvisko nevesty

Priezvisko nevesty

Vpíšte nevestino priezvisko za slobodna a každé ďalšie priezvisko z predchádzajúcich manželstiev do tohto políčka, priezvisko za slobodna má byť prvé.

Priezviská môžu byť zapísané pred alebo za krstným menom. Uistite sa, že mená vpisujete do správnych políčok indexovacieho okna. Ak neviete určiť, či je to krstné meno alebo priezvisko, indexujte ho do políčka Krstné mená.

Nevpisujte tituly alebo názvy spolu s menom. Neindexujte interpunkciu, okrem spojovníkov a apostrofov, ak boli napísané v dokumente ako súčasť mena. Skratky nerozpisujte. Vpíšte to, čo vidíte v dokumente.

Ak priezvisko nebolo zaznamenané alebo zapísané ako obmena slova „neznáme“, stlačte Ctrl+B, aby ste označili políčko ako prázdne.

Kliknite sem, aby ste videli príklad: Geery

Vek nevesty

Vek nevesty

Indexujte iba celý rok. Ak boli zaznamenané iba fragmenty rokov, zaokrúhlite nadol na najbližší celý rok.

Ak vek nebol zaznamenaný alebo zapísaný ako obmena slova „neznámy“, stlačte Ctrl+B, aby ste označili políčko ako prázdne.

Kliknite sem, aby ste videli príklad: 33

Krstné mená otca nevesty

Krstné mená otca nevesty

Krstné mená môžu byť zapísané pred alebo za priezviskom. Uistite sa, že mená vpisujete do správnych políčok indexovacieho okna. Ak neviete určiť či je to krstné meno alebo priezvisko, indexujte ho do tohto políčka.

Nevpisujte tituly alebo názvy spolu s menom. Ak má meno skratku, vpíšte ju tak ako je napísaná v dokumente. Nevpisujte bodku po skratke. Neindexujte interpunkciu, okrem spojovníkov a apostrofov, ak boli napísané v dokumente ako súčasť mena.

Ak krstné mená neboli zaznamenané alebo zapísané ako obmena slova „neznáme“, stlačte Tabulátor, aby ste preskočili toto políčko.

Kliknite sem, aby ste videli príklad: Georg

Priezvisko otca nevesty

Priezvisko otca nevesty

Priezvisko môže byť zapísané pred alebo za krstným menom. Uistite sa, že mená vpisujete do správnych políčok indexovacieho okna. Ak neviete určiť, či je to krstné meno alebo priezvisko, indexujte ho do políčka Krstné mená.

Nevpisujte tituly alebo názvy spolu s menom. Neindexujte interpunkciu, okrem spojovníkov a apostrofov, ak boli napísané v dokumente ako súčasť mena. Skratky nerozpisujte. Vpíšte to, čo vidíte v dokumente.

Ak priezvisko nebolo zaznamenané alebo zapísané ako obmena slova „neznáme“, stlačte Tabulátor, aby ste preskočili toto políčko.

Kliknite sem, aby ste videli príklad: Szekesath

Krstné mená matky nevesty

Krstné mená matky nevesty

Krstné mená môžu byť zapísané pred alebo za priezviskom. Uistite sa, že mená vpisujete do správnych políčok indexovacieho okna. Ak neviete určiť či je to krstné meno alebo priezvisko, indexujte ho do tohto políčka.

Nevpisujte tituly alebo názvy spolu s menom. Ak má meno skratku, vpíšte ju tak ako je napísaná v dokumente. Nevpisujte bodku po skratke. Neindexujte interpunkciu, okrem spojovníkov a apostrofov, ak boli napísané v dokumente ako súčasť mena.

Ak krstné mená neboli zaznamenané alebo zapísané ako obmena slova „neznáme“, stlačte Tabulátor, aby ste preskočili toto políčko.

Priezvisko matky nevesty

Priezvisko matky nevesty

Priezvisko môže byť zapísané pred alebo za krstným menom. Uistite sa, že mená vpisujete do správnych políčok indexovacieho okna. Ak neviete určiť či je to krstné meno alebo priezvisko, indexujte ho do políčka Krstné mená.

Nevpisujte tituly alebo názvy spolu s menom. Neindexujte interpunkciu, okrem spojovníkov a apostrofov, ak boli napísané v dokumente ako súčasť mena. Skratky nerozpisujte. Vpíšte to, čo vidíte v dokumente.

Ak priezvisko nebolo zaznamenané alebo zapísané ako obmena slova „neznáme“, stlačte Tabulátor, aby ste preskočili toto políčko.

Deň úmrtia

Deň úmrtia

Vpíšte jednomiestne či dvojmiestne číslo pre deň.

Ak deň nebol zaznamenaný alebo zapísaný ako obmena slova „neznámy“, stlačte Ctrl+B, aby ste označili políčko ako prázdne.

Kliknite sem, aby ste videli príklad: 5

Mesiac úmrtia

Mesiac úmrtia

Vpíšte prvé tri písmená mesiaca: Jan, Feb, Mar, apod.

Ak mesiac nebol zaznamenaný alebo zapísaný ako obmena slova „neznámy“, stlačte Ctrl+B, aby ste označili políčko ako prázdne.

Kliknite sem, aby ste videli príklad: Okt

Rok úmrtia

Rok úmrtia

Vpíšte štvormiestne číslo pre rok. Ak bolo napísane iba dvojmiestne číslo, budete určite schopný určiť správny rok z predchádzajúcich alebo nasledovných snímok. Ak stále nie ste schopný určiť všetky štyri čísla, vpíšte to, čo je napísané na zázname.

Ak rok nebol zaznamenaný alebo zapísaný ako obmena slova „neznámy“, stlačte Ctrl+B, aby ste označili políčko ako prázdne.

Kliknite sem, aby ste videli príklad: 1879

Krstné mená zosnulého

Krstné mená zosnulého

Krstné mená môžu byť zapísané pred alebo za priezviskom. Uistite sa, že mená vpisujete do správnych políčok indexovacieho okna. Ak neviete určiť či je to krstné meno alebo priezvisko, indexujte ho do tohto políčka.

Nevpisujte tituly alebo názvy spolu s menom. Ak má meno skratku, vpíšte ju tak ako je napísaná v dokumente. Nevpisujte bodku po skratke. Neindexujte interpunkciu, okrem spojovníkov a apostrofov, ak boli napísané v dokumente ako súčasť mena.

Ak krstné meno nebolo zaznamenané alebo zapísané ako obmena slova „neznáme“, stlačte Ctrl+B, aby ste označili políčko ako prázdne.

Kliknite sem, aby ste videli príklad: Eduard

Priezvisko zosnulého

Priezvisko zosnulého

Priezvisko môže byť zapísané pred alebo za krstným menom. Uistite sa, že mená vpisujete do správnych políčok indexovacieho okna. Ak neviete určiť či je to krstné meno alebo priezvisko, indexujte ho do políčka Krstné mená.

Nevpisujte tituly alebo názvy spolu s menom. Neindexujte interpunkciu, okrem spojovníkov a apostrofov, ak boli napísané v dokumente ako súčasť mena. Skratky nerozpisujte. Vpíšte to, čo vidíte v dokumente.

Ak priezvisko nebolo zaznamenané alebo zapísané ako obmena slova „neznáme“, stlačte Ctrl+B, aby ste označili políčko ako prázdne.

Kliknite sem, aby ste videli príklad: Knievald

Pohlavie zosnulého

Pohlavie zosnulého

Kliknite na políčko Pohlavie, a potom kliknite na možnosť zo zoznamu, pre pohlavie zosnulého, a to M pre muža alebo Ž pre ženu.

Indexujte pohlavie iba vtedy, ak bolo konkrétne zaznamenané alebo môžete pohlavie určiť z výrazov ako syn či dcéra. Nepredpokladajte pohlavie na základe krstného mena.

Ak pohlavie nebolo zaznamenané alebo zapísané ako obmena slova „neznáme“, stlačte Ctrl+B, aby ste označili políčko ako prázdne.

Kliknite sem, aby ste videli príklad: M

Vek zosnulého

Vek zosnulého

Indexujte iba celý rok. Ak boli zaznamenané iba fragmenty rokov, zaokrúhlite nadol na najbližší celý rok.

Ak vek nebol zaznamenaný alebo zapísaný ako obmena slova „neznámy“, stlačte Ctrl+B, aby ste označili políčko ako prázdne.

Kliknite sem, aby ste videli príklad: 35

Krstné mená otca zosnulého

Krstné mená otca zosnulého

Krstné mená môžu byť zapísané pred alebo za priezviskom. Uistite sa, že mená vpisujete do správnych políčok indexovacieho okna. Ak neviete určiť či je to krstné meno alebo priezvisko, indexujte ho do tohto políčka.

Nevpisujte tituly alebo názvy spolu s menom. Ak meno bolo skrátené, napíšte ho tak ako bolo zaznamenané v dokumente. Nevpisujte bodku po skratke. Neindexujte interpunkciu, okrem spojovníkov a apostrofov, ak boli napísané v dokumente ako súčasť mena.

Ak krstné mená neboli zaznamenané alebo zapísané ako obmena slova „neznáme“, stlačte Tabulátor, aby ste preskočili toto políčko.

Priezvisko otca zosnulého

Priezvisko otca zosnulého

Otcovo meno sa často neobjavuje na zázname. Ak je na zázname, indexujte ho. Uistite sa, že mená vpisujete do správnych políčok indexovacieho okna. Ak neviete určiť či je to krstné meno alebo priezvisko, indexujte ho do políčka Krstné mená.

Ak je použitá diakritika v písaní mena na zázname (ako sú znaky používané pri písaní ä, š alebo ž), uistite sa, že ste ich použili aj pri indexovaní mena.

Nevpisujte tituly alebo názvy spolu s menom. Neindexujte interpunkciu, okrem spojovníkov a apostrofov, ak boli napísané v dokumente ako súčasť mena. Skratky nerozpisujte. Vpíšte to, čo vidíte v dokumente.

Neindexujte povolanie otca, ktoré môže byť zapísané pred alebo za menom.

Ak priezvisko nebolo zaznamenané alebo zapísané ako obmena slova „neznáme“, stlačte Tabulátor, aby ste preskočili toto políčko.

Krstné mená matky zosnulého

Krstné mená matky zosnulého

Matkine meno sa často neobjavuje na zázname. Ak je na zázname, indexujte ho. Uistite sa, že mená vpisujete do správnych políčok indexovacieho okna. Ak neviete určiť či je to krstné meno alebo priezvisko, indexujte ho do tohto políčka.

Ak je použitá diakritika v písaní mena na zázname (ako sú znaky používané pri písaní ä, š alebo ž), uistite sa, že ste ich použili aj pri indexovaní mena.

Nevpisujte tituly alebo názvy spolu s menom. Ak meno bolo skrátené, napíšte ho tak ako bolo zaznamenané v dokumente. Nevpisujte bodku po skratke. Neindexujte interpunkciu, okrem spojovníkov a apostrofov, ak boli napísané v dokumente ako súčasť mena.

Ak krstné mená neboli zaznamenané alebo zapísané ako obmena slova „neznáme“, stlačte Tabulátor, aby ste preskočili toto políčko.

Priezvisko matky zosnulého

Priezvisko matky zosnulého

Matkine meno sa často neobjavuje na zázname. Ak je na zázname, indexujte ho. Uistite sa, že mená vpisujete do správnych políčok indexovacieho okna. Ak neviete určiť či je to krstné meno alebo priezvisko, indexujte ho do políčka Krstné mená.

Ak je použitá diakritika v písaní mena na zázname (ako sú znaky používané pri písaní ä, š alebo ž), uistite sa, že ste ich použili aj pri indexovaní mena.

Nevpisujte tituly alebo názvy spolu s menom. Nevpisujte interpunkciu, okrem spojovníkov a apostrofov, ak boli napísané v dokumente ako súčasť mena. Skratky nerozpisujte. Vpíšte to, čo vidíte v dokumente.

Ak priezvisko nebolo zaznamenané alebo zapísané ako obmena slova „neznáme“, stlačte Tabulátor, aby ste preskočili toto políčko.

Krstné mená manžela/manželky

Krstné mená manžela/manželky

Meno manžela/manželky sa často neobjavuje na zázname. Ak je na zázname, indexujte ho. Uistite sa, že mená vpisujete do správnych políčok indexovacieho okna. Ak neviete určiť či je to krstné meno alebo priezvisko, indexujte ho do tohto políčka.

Ak je použitá diakritika v písaní mena na zázname (ako sú znaky používané pri písaní ä, š alebo ž), uistite sa, že ste ich použili aj pri indexovaní mena.

Nevpisujte tituly alebo názvy spolu s menom. Ak meno bolo skrátené, napíšte ho tak ako bolo zaznamenané v dokumente. Nevpisujte bodku po skratke. Neindexujte interpunkciu, okrem spojovníkov a apostrofov, ak boli napísané v dokumente ako súčasť mena.

Ak krstné mená neboli zaznamenané alebo zapísané ako obmena slova „neznáme“, stlačte Tabulátor, aby ste preskočili toto políčko.

Priezvisko manžela/manželky

Priezvisko manžela/manželky

Meno manžela/manželky sa často neobjavuje na zázname. Ak je na zázname, indexujte ho. Uistite sa, že mená vpisujete do správnych políčok indexovacieho okna. Ak neviete určiť či je to krstné meno alebo priezvisko, indexujte ho do políčka Krstné mená.

Ak je použitá diakritika v písaní mena na zázname (ako sú znaky používané pri písaní ä, š alebo ž), uistite sa, že ste ich použili aj pri indexovaní mena.

Nevpisujte tituly alebo názvy spolu s menom. Nevpisujte interpunkciu, okrem spojovníkov a apostrofov, ak boli napísané v dokumente ako súčasť mena. Skratky nerozpisujte. Vpíšte to, čo vidíte v dokumente.

Ak priezvisko nebolo zaznamenané alebo zapísané ako obmena slova „neznáme“, stlačte Tabulátor, aby ste preskočili toto políčko.