Slovensko, Prešov—štátny oblastný archív záznamov cirkvi, 1592–1935 [Časť A]


Všeobecné inštrukcie pre indexovanie



Prázdne a nepoužiteľné snímky s údajmi

 • Ak je snímka alebo formulár prázdny, označte ho ako Blank Image (Prázdna snímka) v políčku Image Type (Typ snímky). Ak snímka obsahuje iba informácie, ktoré nesúhlasia so žiadnym typom záznamov pre tento projekt, označte snímku ako No Extractable Data Image (Nepoužiteľná snímka s údajmi).
  1. Vyberte tabulátor Header Data (Hlavičku údajov).
  2. Kliknite na políčko Image Type (Typ snímky).
  3. Vyberte Blank Image (Prázdna snímka) alebo No Extractable Data Image (Nepoužiteľná snímka s údajmi).
  4. Stlačte Tabulátor alebo Enter.
  5. Na varovné upozornenie kliknite Áno.

Registre

 • Register je zoznam mien, miest alebo výrazov, ktoré môžete použiť ako pomoc pri lúštení informácií v zložkách. Všetky políčka v registri majú vpravo dole šípku, kde si môžete vybrať políčko pre vloženie údajov.
  1. Kliknite na Šípka dole.
  2. Vyberte Lookup… (Register).
 • Registre nie sú kompletné. Ak úradník zapísal niečo, čo nie je v registri, napíšte to čo bolo napísané v dokumente.

Oprava alebo preškrtnuté informácie

 • Keď je informácia preškrtnutá, a potom prepísaná, napíšte nové údaje do správnych políčok.
 • Keď je informácia prečiarknutá, neprepísaná a je čitateľná, zapíšte prečiarknutú informáciu.
 • Keď je informácia prečiarknutá, nie je prepísaná a nedá sa prečítať, označte políčko ako nečitateľné tak, že stlačíte Ctrl+U.
 • Ak je každý zápis na zázname nečitateľný, označte celý záznam ako nečitateľný tým, že stlačíte Ctrl+Shift+U.

Neznámy

 • Pre požadované políčko (políčko, ktoré sa ukazuje <Required> medzi zapísanými): Ak záznam nezahŕňa informáciu pre políčko alebo je informácia daná pod vysvetlením ako opis „neznáme“ alebo „nevieme“ stlačte, Ctrl+B aby ste označili políčko ako prázdne. Nevpisujte slovo „prázdne“ do indexovacieho políčka.
 • Pre políčko, ktoré nie je požadované: Ak záznam nezahŕňa informáciu pre políčko alebo je informácia daná pod vysvetlením ako opis „neznáme“ alebo „nevieme“ stlačte Tabulátor aby ste označili, že chcete preskočiť políčko.

Nepotrebná interpunkcia

 • Nevpisujte bodky, čiarky, zátvorky alebo bodkočiarky po iniciálach, skratkách či medzi jednotlivými lokalitami do žiadneho z políčok.

Opakovacie znamienka

 • Môžete nájsť opakovacie znamienka alebo podobné opakujúce sa znaky. Ak záznam obsahuje nejaké z týchto znakov, odpíšte informáciu z predchádzajúceho záznamu alebo políčka.

Červená vlnovka

 • Ak sa objaví červená vlnovka na pozadí políčka, neznamená, že ste urobili chybu. Objavilo sa to preto, lebo ste napísali slovo, ktoré nie je v registri. Toto je OK. Dvakrát si overte, čo ste napísali. Ak ste si istý, že informácia je správna, pokračujte v zápise do nasledovného políčka.