Slovensko, Prešov—štátny oblastný archív záznamov cirkvi, 1592–1935 [Časť A]


Domovská stránka projektu



English

Ukážky snímok

Technická úroveň: Pokročilý

  • Tento projekt je odporúčaný pre skúsených dobrovoľníkov, ktorí vedia ako funguje proces indexovania, poznajú prvky systému a ovládajú čítanie mnohých starých štýlov rukopisu

Charakteristické črty tohto projektu

  • Tento projekt obsahuje tri typy záznamov.
  • Každý súbor obsahuje maximálne dve snímky.
  • Každá snímka obsahuje 10 až 20 záznamov, alebo viac.

Opis záznamov

  • Tento projekt Slovensko Prešov obsahuje záznamy od roku 1592 do roku 1935.
  • Niektoré zo záznamov sú písané ručne na tlačených formulároch a niektoré sú písané iba rukou.
  • Záznamy sú v slovenčine, latinčine, maďarčine a nemčine.

Ďalšie informácie

Ako pomôcť s týmto projektom

  • Ak ste tak už v minulosti neurobili, musíte sa registrovať ako dobrovoľník pri indexovaní. Aby ste sa mohli registrovať, sťahovať a inštalovať program indexovania kliknite sem, na indexovaciu domovskú stránku. Kliknite na Get Started (Ako začať) a riaďte sa inštrukciami na stránke.
  • Potom ako sa zaregistrujete, kliknite na Begin Indexing (Začať indexovať) link na indexovacej domovskej stránke a prihláste sa do indexovacieho programu pomocou užívateľského mena a hesla. Potom kliknite na Download Batch (Stiahnuť súbor) a vyberte si tento projekt zo zoznamu projektov. Aby ste videli názov projektu na zozname, budete možno musieť vybrať možnosť Show all projects (Ukáž všetky projekty) v hornej časti okna Download Batch (Stiahnuť súbor).