Polska, Diecezja Lublin—Księgi Metrykalne, 1864–1948 [Część 4]


Imiona dziecka (Child's Given Names)


Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: Zygmunt

For the image above, this field would be indexed as: Zygmunt