Polska, Diecezja Lublin—Księgi Metrykalne, 1864–1948 [Część 4]


Panny młodej matki imiona (Bride's Mother's Given Names)


Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: Josefa

For the image above, this field would be indexed as: Josefa