Polska, Diecezja Lublin—Księgi Metrykalne, 1864–1948 [Część 4]


Matka pana młodego nazwisko (Groom's Mother's Surname)


Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: Palik

For the image above, this field would be indexed as: Palik