Polska, Diecezja Lublin—Księgi Metrykalne, 1864–1948 [Część 4]


Matki pana młodego imiona (Groom's Mother's Given Names)


Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: Aniela

For the image above, this field would be indexed as: Aniela