Polska, Diecezja Lublin—Księgi Metrykalne, 1864–1948 [Część 4]


Pana młodego nazwisko ojca (Groom's Father's Surname)


Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: Kubina

For the image above, this field would be indexed as: Kubina