Polska, Diecezja Lublin—Księgi Metrykalne, 1864–1948 [Część 4]


Matka zmarłego w imiona (Deceased's Mother's Given Names)


Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: Krystyna

For the image above, this field would be indexed as: Krystyna