Polska, Diecezja Lublin—Księgi Metrykalne, 1864–1948 [Część 4]


Ojciec zmarłego w Imiona (Deceased's Father's Given Names)


Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: Marcin

For the image above, this field would be indexed as: Marcin