Polska, Diecezja Lublin—Księgi Metrykalne, 1864–1948 [Część 4]


Rodzaj zdjęcia (Image Type)


Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: Normalny

For the image above, this field would be indexed as: Normal