Polska, Diecezja Lublin—Księgi Metrykalne, 1864–1948 [Część 4]


Nazwisko osoby zmarłej (Deceased's Age)


Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: 35

For the image above, this field would be indexed as: 35