Polska, Diecezja Lublin—Księgi Metrykalne, 1864–1948 [Część 4]


Miesiąc zgonu (Death Month)


Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: Kwi

For the image above, this field would be indexed as: Kwi