Polska, Diecezja Lublin—Księgi Metrykalne, 1864–1948 [Część 4]


Nazwisko panny młodej (Bride's Surname)


Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: Suszek

For the image above, this field would be indexed as: Suszek