Polska, Diecezja Lublin—Księgi Metrykalne, 1864–1948 [Część 4]


Numer wpisu (Entry Number)


Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: 16

For the image above, this field would be indexed as: 16