Polska, Diecezja Lublin—Księgi Metrykalne, 1864–1948 [Część 4]


Imiona pana młodego (Groom's Given Names)


Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: Bronisław

For the image above, this field would be indexed as: Bronisław