Polska, Diecezja Lublin—Księgi Metrykalne, 1864–1948 [Część 4]


Miesiąc zawarcia związku małżeńskiego (Marriage Month)


Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: Lut

For the image above, this field would be indexed as: Lut