Polska, Diecezja Lublin—Księgi Metrykalne, 1864–1948 [Część 4]


Nazwisko ojca (Father's Surname)


Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: Stemplewski

For the image above, this field would be indexed as: Stemplewski