Polska — Księgi Metrykalne — Diecezja Lublin, 1902–1945


Child's Given Names / Imiona dziecka


The image above would be indexed as: Zygmunt

Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: Zygmunt