Polska — Księgi Metrykalne — Diecezja Lublin, 1902–1945


Child's Gender / Płeć dziecka


 The image above would be indexed as: mężczyzna

Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: mężczyzna