Polska — Księgi Metrykalne — Diecezja Lublin, 1902–1945


Birth Year / Rok urodzenia


The image above would be indexed as: 1915

Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: 1915