Polska — Księgi Metrykalne — Diecezja Lublin, 1902–1945


Bride Mother's Surname/panny młodej matki nazwisko


The image above would be indexed as: Bonecka

Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: Bonecka