Polska — Księgi Metrykalne — Diecezja Lublin, 1902–1945


Bride's Mother's Given Names/panny młodej matki imiona


The image above would be indexed as: Josefa

Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: Josefa