Polska — Księgi Metrykalne — Diecezja Lublin, 1902–1945


Bride's Father's Surname/panny młodej nazwisko ojca


The image above would be indexed as: Yuszek

Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: Yuszek