Polska — Księgi Metrykalne — Diecezja Lublin, 1902–1945


Groom's Mother's Surname/Matka pana młodego nazwisko


The image above would be indexed as: Palik

Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: Palik