Polska — Księgi Metrykalne — Diecezja Lublin, 1902–1945


Groom's Mother's Given Names/matki pana młodego imiona


The image above would be indexed as: Aniela

Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: Aniela