Polska — Księgi Metrykalne — Diecezja Lublin, 1902–1945


Groom's Father's Given Names/pana młodego ojca, imiona


The image above would be indexed as: Jana

ższego obrazka byłoby indeksowane jako: Jana