Polska — Księgi Metrykalne — Diecezja Lublin, 1902–1945


Spouse's Surname/Nazwisko małżonka


The image above would be indexed as: Stajszczuk

Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: Stajszcuk