Polska — Księgi Metrykalne — Diecezja Lublin, 1902–1945


Spouse's Given Names/Małżonka Imiona


The image above would be indexed as: Marjanna

Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: Marjanna