Polska — Księgi Metrykalne — Diecezja Lublin, 1902–1945


Deceased's Mother's Surname/Matka zmarłego nazwiska


The image above would be indexed as: Brodziak

Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: Brodziak