Polska — Księgi Metrykalne — Diecezja Lublin, 1902–1945


Deceased's Mother's Given Names/Matka zmarłego w imiona


The image above would be indexed as: Krystyna

Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: Krystyna